Rodo

 1. Postanowienia ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług za pośrednictwem www.tecweld.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest TECWELD Piotr Polak z siedzibą w Piekarach Śląskich, NIP 6451392028, REGON 273599940.
 3. Użytkownik, chcąc przeglądać zawartość sklepu, nie musi podawać danych osobowych. Rejestracja konta Użytkownika daje dostęp do większej funkcjonalności sklepu i wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. Zakupy bez zakładania konta za pośrednictwem sklepu wymagają podania jego danych osobowych. Niepodanie przez Użytkownika danych osobowych nie pozwoli na rejestrację konta. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w zakresie świadczenia usług:
  • prowadzenia konta Użytkownika oraz wszelkich Usług z tym związanych w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • realizacji umowy kupna sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • realizacji gwarancji i rękojmi związanych z zakupem towarów, którego sprzedawcą lub gwarantem jest TECWELD -– podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes TECWELD – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Są to dane adresowe, w tym dane niezbędne do procesu dostarczenia towaru oraz wystawienia dokumentów niezbędnych do rozliczenia wszelkich działań związanych z zakupem towaru, którego sprzedawcą lub gwarantem jest TECWELD.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji swoich danych oraz przesłanie polecenia zaprzestania przetwarzania w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.tecweld.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji (zakładka Kontakt).

INFORMACJE

SIEDZIBA