Zestaw należący do wyposażenia standardowego urządzeń służący do usuwania żużlu powstałego podczas procesu spawania.