Spoinomierz analogowy SPA-40

Spoinomierz analogowy SPA-40

Do pomiaru szerokości i wysokości spoiny, wielkości szczeliny, kąta ukosowania i głębokości podcięcia spoiny

Zobacz więcej…

Cena: 58.70 PLN

Spoinomierz analogowy SPA-60

Spoinomierz analogowy SPA-60

Do pomiaru szerokości i wysokości spoiny, wielkości szczeliny, kąta ukosowania i głębokości podcięcia spoiny

Zobacz więcej…

Cena: 66.05 PLN

Spoinomierz analogowy SPB-1A

Spoinomierz analogowy SPB-1A

Noniuszowy, do pomiaru wysokości i grubości spoiny

Zobacz więcej…

Cena: 42.52 PLN

Spoinomierz cyfrowy SPB-1C

Spoinomierz cyfrowy SPB-1C

Cyfrowy, do pomiaru wysokości i grubości spoiny

Zobacz więcej…

Cena: 175.64 PLN

Spoinomierz SPD-1

Spoinomierz SPD-1

Krzywkowo-mostkowy, do pomiaru wysokości nadlewu, grubości spoin pachwinowych, wielkości przesunięcia, wielkości podtopienia, kąta ukosowania blach

Zobacz więcej…

Cena: 70.47 PLN

Spoinomierz SPE-1

Spoinomierz SPE-1

Przydatny przy spawaniu rur, do pomiaru wewnętrznego przesunięcia przed i po osiowaniu rur, odległości rys traserskich po spawaniu i wysokości ()

Zobacz więcej…

Cena: 92.53 PLN

Spoinomierz SPF-1

Spoinomierz SPF-1

Sprawdzian do pomiaru spoin pachwinowych

Zobacz więcej…

Cena: 58.83 PLN

Spoinomierz SPG-1

Spoinomierz SPG-1

Spoinomierz SPG-1 służy do pomiaru wysokości i szerokości spoiny czołowej, wysokości spoiny pachwinowej, kątów ukosowania i szerokości szczeliny.

Zobacz więcej…

Cena: 42.66 PLN

Spoinomierz SPH-1

Spoinomierz SPH-1

Spoinomierz SPH-1 służy do pomiaru wysokości spoiny czołowej oraz głębokości podtopienia spoiny pachwinowej. Pozwala także ocenić wielkość porów i ()

Zobacz więcej…

Cena: 36.63 PLN

Spoinomierz SPJ-1

Spoinomierz SPJ-1

Szczelinomierz SPJ-1 to przyrząd do precyzyjnego pomiaru szerokości szczeliny oraz przesunięcia ich brzegów.

Zobacz więcej…

Cena: 95.62 PLN