Spoinomierz analogowy SPA-40

Spoinomierz analogowy SPA-40

Do pomiaru szerokości i wysokości spoiny, wielkości szczeliny, kąta ukosowania i głębokości podcięcia spoiny

Zobacz więcej…

Cena: 80.58 PLN

LoadingAktualizacja koszyka…
Spoinomierz analogowy SPA-60

Spoinomierz analogowy SPA-60

Do pomiaru szerokości i wysokości spoiny, wielkości szczeliny, kąta ukosowania i głębokości podcięcia spoiny

Zobacz więcej…

Cena: 94.19 PLN

LoadingAktualizacja koszyka…
Spoinomierz analogowy SPB-1A

Spoinomierz analogowy SPB-1A

Noniuszowy, do pomiaru wysokości i grubości spoiny

Zobacz więcej…

Cena: 57.88 PLN

LoadingAktualizacja koszyka…
Spoinomierz cyfrowy SPB-1C

Spoinomierz cyfrowy SPB-1C

Cyfrowy, do pomiaru wysokości i grubości spoiny

Zobacz więcej…

Cena: 228.67 PLN

LoadingAktualizacja koszyka…
Spoinomierz SPD-1

Spoinomierz SPD-1

Krzywkowo-mostkowy, do pomiaru wysokości nadlewu, grubości spoin pachwinowych, wielkości przesunięcia, wielkości podtopienia, kąta ukosowania blach

Zobacz więcej…

Cena: 91.93 PLN

LoadingAktualizacja koszyka…
Spoinomierz SPE-1

Spoinomierz SPE-1

Przydatny przy spawaniu rur, do pomiaru wewnętrznego przesunięcia przed i po osiowaniu rur, odległości rys traserskich po spawaniu i wysokości ()

Zobacz więcej…

Cena: 130.49 PLN

LoadingAktualizacja koszyka…
Spoinomierz SPF-1

Spoinomierz SPF-1

Sprawdzian do pomiaru spoin pachwinowych

Zobacz więcej…

Cena: 67.99 PLN

LoadingAktualizacja koszyka…
Spoinomierz SPG-1

Spoinomierz SPG-1

Spoinomierz SPG-1 służy do pomiaru wysokości i szerokości spoiny czołowej, wysokości spoiny pachwinowej, kątów ukosowania i szerokości szczeliny.

Zobacz więcej…

Cena: 64.21 PLN

LoadingAktualizacja koszyka…
Spoinomierz SPH-1

Spoinomierz SPH-1

Spoinomierz SPH-1 służy do pomiaru wysokości spoiny czołowej oraz głębokości podtopienia spoiny pachwinowej. Pozwala także ocenić wielkość porów i ()

Zobacz więcej…

Cena: 49.93 PLN

LoadingAktualizacja koszyka…
Spoinomierz SPJ-1

Spoinomierz SPJ-1

Szczelinomierz SPJ-1 to przyrząd do precyzyjnego pomiaru szerokości szczeliny oraz przesunięcia ich brzegów.

Zobacz więcej…

Cena: 132.94 PLN

LoadingAktualizacja koszyka…