Suwmiarka cyfrowa SA-1

Suwmiarka cyfrowa SA-1

Pomiar zewnętrzny, wewnętrzny, głębokość

Zobacz więcej…

Cena: 80.75 PLN

Spoinomierz analogowy SPA-40

Spoinomierz analogowy SPA-40

Do pomiaru szerokości i wysokości spoiny, wielkości szczeliny, kąta ukosowania i głębokości podcięcia spoiny

Zobacz więcej…

Cena: 70.85 PLN

Spoinomierz analogowy SPA-60

Spoinomierz analogowy SPA-60

Do pomiaru szerokości i wysokości spoiny, wielkości szczeliny, kąta ukosowania i głębokości podcięcia spoiny

Zobacz więcej…

Cena: 71.80 PLN

Spoinomierz analogowy SPB-1A

Spoinomierz analogowy SPB-1A

Noniuszowy, do pomiaru wysokości i grubości spoiny

Zobacz więcej…

Cena: 46.21 PLN

Spoinomierz cyfrowy SPB-1C

Spoinomierz cyfrowy SPB-1C

Cyfrowy, do pomiaru wysokości i grubości spoiny

Zobacz więcej…

Cena: 175.64 PLN

Spoinomierz SPD-1

Spoinomierz SPD-1

Krzywkowo-mostkowy, do pomiaru wysokości nadlewu, grubości spoin pachwinowych, wielkości przesunięcia, wielkości podtopienia, kąta ukosowania blach

Zobacz więcej…

Cena: 76.59 PLN

Spoinomierz SPE-1

Spoinomierz SPE-1

Przydatny przy spawaniu rur, do pomiaru wewnętrznego przesunięcia przed i po osiowaniu rur, odległości rys traserskich po spawaniu i wysokości ()

Zobacz więcej…

Cena: 100.58 PLN

Spoinomierz SPF-1

Spoinomierz SPF-1

Sprawdzian do pomiaru spoin pachwinowych

Zobacz więcej…

Cena: 63.95 PLN

Spoinomierz SPG-1

Spoinomierz SPG-1

Spoinomierz SPG-1 służy do pomiaru wysokości i szerokości spoiny czołowej, wysokości spoiny pachwinowej, kątów ukosowania i szerokości szczeliny.

Zobacz więcej…

Cena: 46.37 PLN

Spoinomierz SPH-1

Spoinomierz SPH-1

Spoinomierz SPH-1 służy do pomiaru wysokości spoiny czołowej oraz głębokości podtopienia spoiny pachwinowej. Pozwala także ocenić wielkość porów i ()

Zobacz więcej…

Cena: 39.82 PLN